2.05.2008

NİSAN AYI PRATİK REİKİ Egzersizleri

28 Nisan 2008 tarihindeki "Çakra Dengeleme Uygulaması" çalışmalarımız çerçevesinde, 3. ve 4. çakra anlatımı ve meditasyonları ile devam ettik.
SOLAR PLEXUS: 3. CAKRA (MANİPURA CAKRA)

ÇAKRA RENGİ : Sarı.
TEMEL DUYGUSU : Kararlılık
AROMATERAPİK YAĞI :Limon, kekik, bergamot, lavanta
ŞİFA ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN TAŞLAR: Kaplan gözü, amber, sarı topaz, sitrin
İLGİLİ ORGANLAR : Sırtın alt kısmı, sindirim sistemi, mide, karaciğer, dalak, safra kesesi, deri, pankreas
İLGİLİ HORMONLAR :Pankreas, insulin
3. ÇAKRANIN İNSAN VARLIĞI OLARAK İFADESİ : Ego (ben)
ANA PRENSİBİ : Varoluşun şekillendirilmesini ifade
MANEVİ PRENSİBİ :Kişiliğin gelişmesi, yaşantıların tecrübeye dönüşümü, güç, kudret, yaşam bilgeliği


· Solar Pleksus , mide çakra, manipura çakra ve güneş sinir ağı olarak da bilinir.
· Sıcaklığı, enerjiyi ve aktiviteyi sembolize eder. Güneşi yani güç merkezini simgeler. Bedenimizin duygusal enerji yaydığı bölge burasıdır. Bu çakra kişiliğin temelini temsil eder.
· Çakranın sarı rengi; tatmin olmanın , huzurun ve refahın titreşimlerini taşır. Eğer başka kişilerin denetimi altına girerseniz veya onlar sizi kontrol altında tutarlarsa rengi koyu sarı olur ve küçülür. Eğer güç kazanma ve kontrolü elinizde tutma durumu söz konusu ise çakra büyük ve kirli sarı bir renk alır.
· Solar Pleksus on yapraklı lotus çiçeği ile temsil edilir. Mantrası “ram”, ses rengi “mi” dir.
· Sırtın alt kısmı, sindirim sistemi, mide, karaciğer, dalak, safra kesesi, deri, pankreas fonksiyonları, göbek deliğinin üst kısmında yer alan 3. çakranın kontrol ettiği bölgelerdir.
· Çakrada problem oluştuğunda kendisi ile ilgili olan organlarda da hastalık olur. Kişide, herşey kendi isteği doğrultusunda görme, iç ve dış dünyada egemen olma isteği belirir. İç huzursuzluk ve tatminsizlik yaşanır. Eksiklik duygusu, kırgınlık, karşılıklı birşeylerin yapılmasını istememizden dolayı, beklentiler meydana gelir, bağımlılıklar – bunlar mide bulantılarına neden olur.
· 3. çakra iyi çalışmıyorsa ve baskı altında kalındığında, kişi kendisini midesi bulanıyorken veya sinirli bir halde bulabilir. Aşırı çalışma durumunda ise her şeyi kontrol altında tutma ve aşırı kıpır kıpır olma halini gözlemleyebiliriz.
· Bu çakra normal çalıştığında kendini tanıma ve kabullenme olur, başkalarının fikirlerine saygı duyulur ve önem verilir. Tüm eylemler kozmik yasayla uyumlu olur.

3. ÇAKRANIN ETKİLENDİĞİ DÜŞÜNCELER VE TIKANMA NEDENLERİ

1.- GÜÇ / KORKU
Varolma korkusu, arzusu, güçlü kişilik, otorite sahibi kişilerden korkmak, sürekli güçlü olmaya yönelik düşünme, ırkçılık ve milliyetçilik düşünceleri, geçmiş yaşamlarda yenildiğini hissetmek.

2.- KONTROL
Başkaları tarafından kontrol edilme korkusu, kontrolü kaybetme korkusu, geçmişteki deneyimlerinizde kontrol dışı kaldığınızı veya başkaları tarafından kontrol edildiğinizi hissetmek.

3.- BAĞIMLILIK
Sahiplenme hissi ve maddeye karşı olan bağımlılık. Kumar ve içki bağımlılıkları. Bunlar açgözlülükle de birleşirse bu çakra dengesini iyice yitirir.

4.- SORUNLU İLİŞKİLER VE KİŞİLİĞE YÖNELİK DAVRANIŞLAR
Aile içi ilişkilerin sorunlarla yüklü olması, aile bireylerine karşı sevgisiz, saygısız, küçültücü ve yaptırımlarla davranılması, gerekli saygının gösterilmemesi üçüncü çakranın enerjisinin düşürür. Fiziksel ve ruhsal hastalıklara açık hale getirir.

5.- ANDA KALMAMAK
Geleceğe yönelik içeriği sevgisiz ve aşırı planlamalar, aşırı gelecek endişeleri özellikle mideyi etkiler. (Planlar yapılmalı ama o günün ve anın şartlarına göre değiştirilme esnekliğine sahip olunmalıdır.)

6.- DOĞRU BESLENMEME
Üçüncü çakra, yiyip içtiklerimizle bağlantılıdır. Kötü ve dengesiz beslenme bu çakrayı yorar. Hayvanlar ölürken adrenalin salgıladığı için tabağımıza “korku” halinde gelen et, boyalı ve gazlı meşrubatlar, olumsuz uyarıcılar içeren çay tenin ve kahve kafein içerdiğinden, alkol, uyuşturucu kullanımı bu çakrayı tahrip eder.

Beslenmede biyolojiye uygun en güzel reçete, doğal beslenme veya ona en yakın olandır. Taze sebze ve meyveler, tahıl ve tahıl ürünleri, süt, süt ürünleri ve yoğurttur. 3 dakika kadar Reiki verilen besinler, sindirime daha uygun hale gelirler.

Gergin, stresli kişiler yediklerini iyi sindiremez. Stresli bir kişinin mide kasları, oluşan gerginlikten dolayı olması gerektiği gibi doğal akışında hareket edemiyeceğinden, kişi sindirim zorlukları yaşayacaktır. Hızlı ve koşturma içinde yenilen yemekler de kolay sindirilemez.

Unutmamalıyız ki, “Ne yersek o oluruz!”


ÜÇÜNCÜ ÇAKRAYI TEMIZLEME YÖNTEMLERİ

· Bu çakraya Reiki ile çalışılırken birinci sembol ile çalışılması tavsiye olunur. (2. ve 3. aşamalar için)
· Sarı topaz, sitrin, kaplan gözü taşlarını ve lavanta, limon, kekik ve bergamot aromalarını çakra temizliğinde kullanmak bu çakranın enerjisini artırır. Lavanta yağı aşırı çalışan çakrada sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bergamot ağacınının meyvelerinden elde edilen yağ, içeriğinde büyük miktarda ışık barındırdığından, yaşam enerjimizi güçlendirir ve öz güven verir. Limon ve kekik yağları özellikle sindirim sistemini rahatlattığından dengeyi sağlar.
· Reiki topraklama yöntemlerinden küçuk baklava bu çakra için etkili olur.
· Çalışma sırasında konulan Reiki topları çakranın enerjisini güçlendirir.
· Çakra eşitlenmesi mutlaka yapılmalıdır. (sol el kalp çakrasında sağ el solar pleksusta)
· Hoşgörü penceresinden bakarak olayları olduğu gibi kabul edip sevgiye dönüştürme çalışmaları ve “Güvendeyim. Emin ellerdeyim. Herşeyi olduğu gibi kabul ediyorum. Ben özgürum. Şükürler olsun” onaylaması bu çakrayı dengede tutar.

KORKULARDAN ARINMA MEDİTASYONU

Bu meditasyon özellikle solar pleksusun temizlenmesinde faydalı bir arınma ve dengelenme çalışmasıdır. Bu çalışmada, ayıklanan her korkunun sevgiye dönüştürülmesiyle, güneş sinir ağında barınan bloklar ve tıkanıklar ortadan kaldırılır. Farkındalılığınızın yükselmesiyle korkular gözünüzü ve kalbinizi kapatmaz. Arınır ve dengede kalırsınız.

Önce sevgiye dönüştürmek istediğiniz olumsuz duygunuzu tespit edin.

Sessiz ve sakin bir ortamda içinize dönün. Üç kez derin nefes alıp verin. Reiki kanalınızi açın ve sembolleri uygulayın. Derin bir nefes alıp verin. Korkularınızdan kurtulma arzunuzu bildirin ve niyet edin. Her bir korkuyu, siyah ve karanlık bir varlık olarak imgeleyin. Bu karanlık varlık veya varlıkların her birini bir gonca güle, sonra yavaşça açarak olgun bir güle dönüştüğünü ve etrafına mis kokular saçan bu gülün bir müddet sonra yerini, ışık ve sevgi gülüne bıraktığını imgeleyin. Işık gülünü derin bir istekle evrene bırakın, aksın. Dileğiniz yerini bilir ve bulur. Gülünüz ışığa dönüşmeye devam ederken lültfen aşağıdaki onaylamayı yapın.
“ Ben (isim ve soyadınız), korkularımdan arınmayı seviyorum ve onlardan tamamen arınmayı sevgiyle seçiyorum. Her bir korkum ışık oluyor. Işığımı ve Tanrısal/ İlahi sevgimi evrene gönderiyorum. Bana gelen Tanrısal /İlahi ışıkla ve sevgiyle arınıyorum.

Bir müddet bu konumda kalın. Derin bir nefes alın ve “Karanlık benim isteğim ve seçimim değildir. Benim seçimim ışıktır. Yaradanım herşey senin elinde, sevginde ve huzurunda. Şükürler olsun.” onaylamasını söyleyin. Tekrar derin bir nefes alarak meditasyonu sonlandırın. NAMASTEKALP ÇAKRASI : 4. CAKRA (ANAHATA CAKRA)

ÇAKRA RENGİ : Yeşil veya pembe arası bir renktir.
TEMEL DUYGUSU : Sevgi
AROMATERAPIK YAĞI : Gül
ŞİFA ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN TAŞLAR: Zümrüt, jade, pembe kuarz, turmalin, malahit
İLGİLİ ORGANLAR : Sırtın üst kısmı, kalp, göğüs kafesi ve boşluğu, kan dolaşımı sistemi, deri
İLGİLİ HORMONLAR : Timus, lenf bezleri
4 . ÇAKRANIN İNSAN VARLIĞI OLARAK İFADESİ: Kozmik ailenin bir üyesi, gerçek insan aşamasına geçiş (Özümüzdeki insana geçiş: İnsan Tanrı’nın özünden yaratılmıştır ve kozmik aileye dahildir. Bilinç yükseldiğinde kişi kozmik frekansa geçmiş olur)
ANA PRENSİBİ : Hayatın akışına tam bir güvenle teslimiyet
MANEVI PRENSİBİ :Sevme yeteneğinin gelişimi, sabır, özveri, acıma, kendini verme, adama ve şifa
Anahata çakra olarak bilinen kalp çakrası, dördüncü çakra, tüm çakra sisteminin ve “sevginin” merkezidir. Sembolü 12 yapraklı Lotus çiçeği olup Kalp çakrasının amacı sevgi yoluyla tam bütünleşmeye varmaktır.
Bu çakra üst çakraların başlangıcını simgeler. Alttaki 3 çakra ise fiziksel ve materyalist iletişimleri sağlar

1.2. ve 3. çakralar : Alt (maddi) çakralardır. 4. Çakradan itibaren frekans yükselir ve manevi çakralar başlar.

Göğüs kemiğinin arkasında yer alan kalp çakrası, kalp, sırtın üst kısmı, göğüs kafesi ve boşluğu, kaslar ve damarlar, kan dolaşım sistemi, akciğerler, sırtın üst kısmı, el ve ayak bilekleri, deri ve timüs bezi çalışmalarını kontrol eder.
Kalp çakrası, gerçek mutluluk ve sevginin merkezidir. Bu sevgi yüksek çakralara bağlandığında tüm yaradılışın fark edilmesini sağlar ve bu ilahi sevgiye dönüşür. Kalp çakrası üzerinde bulunan Timus bezi sevmenin merkezidir.
Bu çakra iyi çalışırsa hastalıklı ya da acı çeken bölgeye enerji göndererek o bölge iyileştrilir. Öfke, kızgınlık, nefret ve kırgınlık burada nötrleştirilir. Kalp çakrasının enerjisi çok kuvvetlidir ve açıldığı zaman başkaları üzerinde de iyileştirme özelliği gösterir. Yeşil tedavi ve uyumun rengidir. Pembe ise ilahi sevgiyi yansıtır.
Kalp çakrasında problem varsa sevgi ile ilgili sorunların varlığı görülür. Tüm kalp hastalıkları sevgisizlikten ya da sevgi ile ilgili problemlerden kaynaklanır. İnsanlar sevgiden bahsederler ama gerçek sevgiyi çoğunlukla bilmezler. Hep beklentiler doğrultusunda severler. Sevilmek için önce sevmeyi bilmeliyiz. Kendini sevemeyen, kimseyi sevemez. Sevgi emektir. Sevgi özveridir. Sevgi koşulsuzdur. Kendimizi seversek, yalnızlık ve sevgisizlik çekmeyiz. Koşulsuz sevgiye en yakın örnek anne-evlat ilişkisidir. Çünkü anne onun, kendisinden bir parça olduğunu bilir. Bütünün içinde herkes Yaradan’ın çocuklarıdır ve bütündür. Ayrım yapmadan Yaradan herkesi sever. Bunun farkında olan kişi içinde huzur ve sevgiyi dolu dolu hisseder.
Huzur; tek gerçeğin sevgi olduğunu bilmektir.
Kalp çakrasının normal çalışması halinde kişide, şefkat, yardım etme duygusu, yargılamadan, beklemeden sevme eylemi gözlenir ve ilahi sevgi yaşanır.
Şifa verebilmek içinde kalp çakrasının açık olması gerekir. Şifa veren kişinin aurası yeşil renktedir.
Elementi “hava”, mantrası “yam” ses rengi “fa” dır.

KALP ÇAKRASININ ETKİLENDİĞİ DÜŞÜNCELER

1- İLİŞKİLER
Özensiz ve sevgisiz ilişkiler, kalp merkezini olumsuz etkiler ve karmalara yol açar. Damar tıkanıklığı, göğüs kanseri, fibro kistler ve kalp ile ilgili diğer hastalıklar, kalp çakrasının problemleridir.
Çocuklar, sorumluluğunu aldığımız Yaradan’ın bizlere armağanlarıdır. Onlar bize, koşulsuz sevgiyi öğrenmemiz yolunda verilmiş en büyük rehber ve armağandır.
Yaşlılık ise ikinci bir çocukluk dönemidir. Sabır, sevgi ve bağımlılıklarımız için sunulmuş bir dönemdir.

2- SEVGİ
Ruhani aşk ve yüksek benlik, romantik veya platonik aşklar, aile sevgisi gibi her türlü sevgi hissi, kalp çakrası ile ilgilidir.

3- KİŞİSEL BAĞLILIKLAR
Akrabalık düşkünlüğü veya bir kişiye düşkün olma. (Denge)

4- UNUTMA VEYA UNUTMAMA
Kendisine, başkalarına (aile üyesi, arkadaş v.b veya memlekete, insan gurubuna, hükümet temsilcisi veya organizasyona) yapılan şeyleri unutma veya unutmama.
Sevgi alma veya verme konusundaki korkular, çakranın büzülmesine ve kirlenmesine neden olur.İlişki bağımlılığı geniş ve tıkalı bir çakraya neden olur. Kirli bir kalp çakrası gerçek aşkın derin mutluluğunu deneyimlemeyi engeller.
Herkesin bir başka kişiyle aşk, dostluk, cinsellik gibi deneyimler yaşamaya ilişkin bazı korkuları olabilir. Çoğu kişi aşk ilişkisinde acıyı ferdi olarak denemiştir.
Sonuçta acıyı ve aşkı birleştiririz. Bu da kalp çakralarımızda engeller oluşturur. Kontrolü kaybetmemize ve aşkın derinliğini hissetmememize neden olur. Bizim özümüz ruhsal aşktır. Aşk bizim gücümüzün, sahip olduğumuz herşeyin ve isteklerimizin kaynağıdır.
Kalp çakrası, sezgileri ve geleceği hissetmeyi geliştirmede merkezi bir noktadır.
Kalp çakramızı daha fazla temizleyip açarsak büyük bir kuvvet, doğruluk ve sevgiye sahip oluruz.
Çok çalışan bir kalp çakrası aşırı sevgi, şefkat, acıma duygularını ortaya çıkarırken, az çalışan bir kalp çakrası kişinin sevgisiz ve hoşgörüsüz olmasına neden olabilir. Nedensiz sırt ve kalp ağrıları kalp çakrası tıkanıklıklarının mevcut olduğunun kanıttır.


KALP ÇAKRASININ , SEVGİDE VE DENGEDE KALMASI İÇİN UYGULANACAK YÖNTEMLER


Reiki sembolleri, yeşim veya zümrüt veya turmolin veya pembe kuvars ve gül aramosı eşliğinde yapılan çalışmalar sevgi eşiğini yükseltir, çakrayı temizler, iyileştirir ve aktive eder.

Çalışma esnasında çakraya konulan Reiki topları bu çakrayı sevgi enerjisi ile doldurur.

Reiki ile yapılan çakra temizleme meditasyonları kalp çakrasının enerjisini yükseltir. Meditasyonlarda “lotusun yaprakları açılsın” anlamına gelen “OM MANI PANME HUM” sözcüklerini kullanmanız kalp çakranızın enerjisini temizler.

Topraklama yöntemlerinden küçük ve ters baklava kişiyi daha iyi hissettirir.

Doğa ortamında veya açık alanlarda yapılan solunum egzersizleri çok yararlıdır. (yavaş ve derin nefes alıp, bir süre sonra verilen oksijen KI enerjisini bedene taşır.)

“Kendimi bağışlıyorum, olduğum gibi kabul ediyor, onaylıyorum, seviyorum ve tüm sevgimle özgür bırakıyorum.“; “Ben sevgiyim”, “Ben sevginin merkeziyim”; “Herşeyi olduğu gibi sevgiyle kabul ediyor ve sevgiyle özgür bırakıyorum.” gibi sevgi ile ilgili onaylamalar, kalp çakrası temizliğinde kullanılır. Bu onaylamalar saf niyetinizle birleşince tüm olumsuzluklar, olumlamaya dönüşecektir.

Solar pleksus ile birlikte yapılan dengeleme yöntemi, alt ve üst çakra merkezlerini eşitler. Bu dengeleme çalışmasında sol el her zaman kalp çakrasında sabit olarak durur. Sağ el, 3-5’er dakika aralıklarla sıra ile önce solar pleksusta, sonra ikinci çakrada durur. Maddi çakralardan sonra sağ el manevi çakralara geçer ve önce boğaz daha sonra alın ve taç çakralarında durur. Ellerin çakralarda kalış süresi en az 3 dakika en fazla ise içinizden gelen süre kadar olmalıdır.

1 yorum:

zerrin - misss dedi ki...

Şahanesiniz...

Sizi bulduğuma sevindim..