14.03.2008

Mart Ayı Pratik Reiki çalışması


Mart Ayı Pratik Reiki çalışması
*
Tarih : 27 Mart 2008, perşembe
Saat : 19.00 - 21.00
Yer : Denge Merkezi , Filistin Sokak No.9/11, G.O.P. – Ankara
**
Pratik Reiki çalışmamız ücretsiz olup sadece Reiki bilenlere yöneliktir.Pratik Reiki çalışması programını belirleyebilmemiz için çalışmaya katılmak isteyenlerin en kısa zamanda brajabanitavezeynep@gmail.com adresine bilgi vermelerini rica ederiz.
Sevgilerimizle,
Brajabanita&Zeynep

6.03.2008

ŞUBAT AYI PRATİK REİKİ Egzersizleri

Sevgili Arkadaşlar,

27 Şubat 2008 tarihindeki çalışmamızda, hem çakra bilgilerimizi tazelemek hemde “Çakra Dengeleme Uygulaması” nı daha iyi anlayabilmek için 1. ve 6. çakra hakkında bilgi verdik ve meditasyon çalışmaları yaptık.

Mart çalışmamızda 2. ve 5. çakra , Nisan ayı çalışmamızda da 3. ve 4. çakramız hakkında bilgi verip meditasyon çalışmaları yapacağız.

Bu çalışmalarda, çakranın taşları, renkleri ve kokularını da kullanacağız. Bunun yanısıra eski notlarınızdan çakralarla ilgili bilgilerinizi tazeleyip gelebilirseniz sizin için daha iyi olur.

Sizler ve gelemeyen arkadaşlarımız için bu ay çalıştığımız konu ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Bu arada bu ay boyunca, çakra dengelemesi yapmanız dışında 1. ve 6. çakranın temizleme yöntemleriyle ilgili çalışmalar yapmanız size faydalı olacaktır.

MART AYI PRATİK REİKİ ÇALIŞMASI

KÖK ÇAKRA (1. ÇAKRA – MULADHARA ÇAKRA) - ALIN ÇAKRASI : 6. ÇAKRA (AJNA ÇAKRA/ 3. GÖZ)

Bu ay ki çalışmamızda 1. Çakra yani Muladhara çakra ve 6. Çakra yani Ajna Çakra (3. Göz) dan bahsetmek biraz bilgilerinizi tazelemek istiyoruz. Kök çakra maddi, 6. Çakra ise manevi çakramız ve her ikiside birbirini tamamlayan ve uyum içinde olan çakradır.

Kök Çakra, duygusal olarak yerküreye dolayısıyla yaşama olan bağlılığın ifadesi, varoluş ve yaşama içgüdüsüdür. Kök Çakranın yer kürede ifade şekli ailedir. Yaşamı olduğu gibi kabullenme, uyum ve haz içinde devamını sağlar.

6. Çakra ise kendini tanıma anlamına varma, manevi güç, yönlendirme ve sezgisel güç olarak ifade eder. Bir bütünün parçası olduğumuzu vurgular. Dünyayı olduğu gibi kabullenmeyi, bağışlamayı ve farklı bir biçimde algılamamızı sağlar.

KÖK ÇAKRA (1. ÇAKRA – MULADHARA ÇAKRA) (KUNDALİNİ MERKEZİ)
ÇAKRA RENGİ: Kırmızı
TEMEL DUYGU : Kabullenme
AROMATERAPİK YAĞI : Sandal ağacı
ŞİFA ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN TAŞLAR: Akik, kırmızı jasper, kırmızı mercan, garnet
İLGİLİ ORGANLAR : Pelvis pleksus, kemikler (iskelet yapısı), omurga, tırnak dişler, ilik yapısı ,bacaklar, kalın bağırsak, kan ve hücre yapımı, anüs, prostat bezi ve üreme organlarıdır.
İLGİLİ HORMONLAR :Adranelin , noradranelin
Kök çakrada tıkanıklık olduğunda belirtilen organlar ve hormanlarda problem var demektir.
KÖK ÇAKRANIN İNSAN VARLIĞI OLARAK İFADESİ : Aile
ANA PRENSİBİ : Var olma ve yaşama iç güdüsü
MANEVİ PRENSİBİ : Doğal yaşam gücü ve zevki, denge ve dünyaya güven

Birinci enerji merkezi, Kök Çakra, temel çakra, Muladhara Çakra kuyruk sokumu merkezi olarak isimlendirilir. Yedi kundalini çakranın ilki olan kök çakranın ana prensibi, varoluş ve yaşama içgüdüsüdür. Bu çakra, kişiyi maddi dünyaya bağlar. Kök çakra, duygusal olarak yerküreye dolayısıyla yaşama olan bağlılığın ifadesidir. Kök Çakranın yer kürede ifade şekli ailedir.

Dengeli ve doğal bir yaşam akışı, sağlıklı bir kök çakranın yansımasıdır. Yaşamın uyum ve haz içinde devamını sağlar.

Doğuda ölüm ve hayatın kapısı olarak bilinir. Doğum ve yeniden doğum noktasıdır. Kök çakra diğer yüksek çakraların yaşamsal temelini oluşturur ve yaşam gücünün kaynağıdır. Bizi maddi dünyaya bağlayan çakradır. Bu nedenle tüm günlük yaşamdan etkilenir. Günlük olaylar direkt kök çakrayı etkiler.

Kök çakrada problem varsa kişide : Stres, gelecek endişesi, maddi dünyada rahatsızlık, korku, güvensizlik, bağımlılıklar, öfke, huzursuzluk gözlenir.

Kök Çakranın titreşimlerinin dengesizliği, varoluşun anlamını kavrayamama ve sezgileri duyumsamama zorlukları yaratır. Farkındalılığı ve sezgileri az bir kişi doyumu sınırsız hırs, mal mülk sahiplenme isteğine dönüştürür. Diğer zıt dengesizlik ise yaşamdan zevk alamama, dünyada kalma isteğinin zayıflığıdır ve intihar girişimlerine sebep olabilir.

Eğer kök çakrada problem yoksa kişinin endişe, korkuları yok olur ve dünyaya güven içinde olur. Kişide yaşama isteği ve yaşamdan zevk alma gözlenir. Kişi dünyadaki her şeyi ve herkesi olduğu gibi önyargısız ve koşulsuz sevgiyle kabullenir.

KÖK ÇAKRANIN RENGİ VE SESİ :
Merkezi güneş sisteminden yansıyan yedi ana renk ve ses frekansı vardır.
Gücün ifadesi olan kırmızı ışın titreşimleri kök çakranın rengidir. Canlandırıcı bu renk, temel bir arzu olan üremenin ve aşkın da ifadesidir. Gücü ve başarıyı temsil eder. Bu renk benlik ve yerküreyi bir uyum, bütün içine sokar, yaşamla zihin arasındaki dengeyi kurar.
Kırmızı alevin olumlu gücü doğallığa ve bilgeliğe götürür. Olumsuz gücü ise tutkunun gücünü hırsa, kendinize duyduğunuz güveni bencilliğe ve teşhirciliğe yol açabilir. Aynı zamanda öfkenin kırmızısı, acı çekmenize neden olur.
Kök çakranın Mantrası “lam”, ses karşılığı “do”dur. Dört yapraklı lotus çiçeği ile sembolize edilir.

KÖK ÇAKRAYI TEMİZLEME YÖNTEMLERİ :
Lam meditasyonu
Reiki (alev/kırmızı) topu
Büyük baklava ve ters baklava
Toprak üzerinde 10 ile 20 dakika oturmak (soğuktan ve ıslaktan kendinizi koruyarak yapılmalıdır)
Ayak ve bacak ağrılarında şifa taşı obsidiyeni kullanmak yararlı olur.
Kök çakra bölgesinin enerjiye doyana kadar ellerinizle Reiki çalışmanız
Akik, kırmızı jasper, kırmızı mercan,garnet gibi taşlarla kök çakrasına Reiki ile çalışmanız
Sandal ağacı, sedir veya karanfil kokularıyla kök çakrasına Reiki ile çalışmanız
Çakra dengeleme
Köklenme meditasyonu

KÖKLENME MEDİTASYONU
· Ayakta durunuz, ayaklarınızı omuz hizasında açınız. Reiki kanalınız açık olmalı ve meditasyonun bütünün ve kendinizin en yüksek hayrına olmasını talep edin ve niyet edin. Kollarınızı tepe çakranın üstünden vücudunuzun iki yanına koyarken mekandaki evrensel yaşam gücü enerjisini bir süre hissetmeye çalışın. Sonra, beyaz kristalimsi bir ışığın tepe çakranızdan girdiğini imgeleyin. Bu İlahi ışık bütün çakralarınızdan akıp toprağa yönelirken, enerji merkezleriniz, birbiri ardına çalışıyor ve dengeleniyor. Beyaz ışığın gücüyle çakra çiçekleri neşeyle gülümsüyor ve enerjileri yükseliyor, farkındalıkları büyüyor..


ALIN ÇAKRASI : 6. ÇAKRA (AJNA CAKRA/ 3. GÖZ)
ÇAKRA RENGİ : Eflatun.
TEMEL DUYGUSU : Bilgelik
AROMATERAPİK YAĞI : Lavanta
ŞİFA ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN TAŞLAR: Ametist, lapis lazuli, safir, sodalit
İLGİLİ ORGANLAR : Beyincik, kulaklar, burun, sinüs boşlukları, yüz, gözler, merkezi sinir sistemi
İLGİLİ HORMONLAR :Pituiter hormon (TSH, ACTH, MSH, ADH, GH)/ Hipofiz
6. ÇAKRANIN İNSAN VARLIĞI OLARAK İFADESİ : Büyük bir bütünün parçası
(alt çakralarda “ben”(ego) vardı burada BİZ var)
ANA PRENSİBİ : Tanıma anlamına varma, manevi güç, yönlendirme
MANEVİ PRENSİBİ: Sezgilere güvenmedir.

Düşünce merkezi ve denetimini sağlayan altıncı çakra, beynin ortasında yer alır. Üçüncü Göz, Alın Çakra, Ajna Çakra, Bilgelik gözü olarak bilinir. Yüksek zihinsel güçlerimizin, hafızamızın ve irademizin merkezidir. Sinir sisteminin merkezidir. Görme merkezidir. Bilincin geliştirilmesi ve üçüncü gözün açılmasıyla düşüncelerin denetlenmesi öğrenilir.

Bu çakra uyumlu çalışırsa sezgi artar. İç farkındalık gelişir. Dünya değişik algılanır. Maddi dünya saydam görünür. Bilinç ise ilahi alanın bir aynası olur. Hayatın zor ve kolay akışı özgür iradenin sonucudur. Düşüncelerin sorumluluğuna sahip çıkılmalıdır. İstemediğiniz şeyi üretemezsiniz. Size olumsuz yaklaşanları, ruhsal gelişmenizi sağladıkları için sevgi ile kucaklayabilirsiniz. Düşünceleriniz neyse, yaşam akışınızda odur. Hoşlanmadığınız neyi değiştirmek istiyorsanız önce düşüncelerinizi değiştiriniz. Kimseye kızmadan ve yargılamadan baktığınızda, pozitif düşüncede, hoşgörüde, bağışlamada ve sevgide olmak kolaylaşır.

Bu çakrada yetersiz çalışılırsa, unutkanlık ve ruhsal gelişimi reddetme, güç gösterileriyle başkalarını etkileme gibi davranışlar ortaya çıkar, algılar bozulur ve bu, baş ağrılarına sebep olur. Aynı zamanda, bağışlayamamak, alın çakrasının tıkanma nedenlerinin başında yer alır. Affetmeyi başaramadığımız zaman gönlümüzde kalır ve tüm dikkatimizi o insanın veya veya o olayın üzerine yoğunlaşır. Kin ve nefret, yıkıcı ve kötülüğe neden olan kızgınlık ve olumsuz düşünceler negatif enerji üretir.

Ajna Çakra, sevginin yolunun olduğu gibi kabullenme ve bağışlamadan geçtiğini bize anımsatır. Önce kendimizi sonra başkasını bağışlayalım. Bu çok önemlidir. Kendini sevemeyen, bağışlayamayan başkalarını bağışlayamaz.

Biz, hayatımızda yaratmış olduğumuz her şey için, kesinlikle sorumlu olduğumuz anlayışına sahipsek, geriye koşulsuz bağışlamanın sorumluluğuna sahip çıkmak kalır.
ALTINCI ÇAKRANIN RENGİ VE SESİ
Altıncı çakra 99 yapraklı lotus çiçeğini simgeler. Çivit mavi ve eflatun bu çakranın renkleridir. Çivit mavisi ruhsallığı yükseltmekte yardımcı, eflatun ruhsal güçleri destekleyen koruyucu özelliğe sahiptir.
Alın Çakrasının mantrası “Ksham” (Kşam) ses karşılığı “la” dır.

ALTINCI ÇAKRAYI TEMİZLEME YÖNTEMLERİ
· Kokulardan lavanta,nane, yaseminle Reiki ile çalışmak
· Ametist, mor safir taşları ile Reiki ile çalışmak
· 2. aşamaların Mental Reiki çalışması
· Çakraya altın top koyup Reiki ile çalışmak
· “Bilmem gereken her şeyi bütünün içinde biliyorum. Hatırlamam gereken herşeyi hatırlıyorum. Bulunduğum anın farkındayım. Reiki ile bana gelen Yaradan’ın ışığını ve sevgisini kabul ediyorum.”
· Gümüşi Enerji Meditasyonu

GÜMÜŞİ ENERJİ MEDİTASYONU
Gözleriniz kapalı, sırtınız dik ve rahat bir şekilde oturun ve içnize dönün. Reiki kanalınızı açın ve 2. ve 3. aşamalar sembolleri çizin. Üç veya yedi kez nefes alın, her seferinde gevşeyip rahatladığınızı hissedin. Tüm hücrelerinize kadar inen “ki” enerjisi ile dolduğunuzu hissedin.

Gümüşi enerjisinin başlamasına niyet edin ve tepe çakranızdan (üçüncü göz veya biyolojik gözden akıtmayın direk tepe çakradan gümüşi rengi alın) parlak gümüşi renkte, ay ışığı çağlayanı şeklinde aktığını imgeleyin. Bal kıvamında olan bu enerji bütün bedeninizi kucaklıyor, sin, beden, ruh üçlemindeki dengeyi kuruyor. Zihninizin ve kalbinizin bir olmasına yardımcı oluyor. Çakralarınızdaki blokajları çözüyor ve aktive editor.

Gümüşi rengi ruhsal gelişiminizi artırırken, egoyu sevgiye, korkuyu sevgi enerjisine dönüştürüyor. Niyetlerimizin oluşmasını hızlandırıyor.
Meditasyon süresince tekrarlatılan onaylama :
"Ben,
Negatif güçteki enerjileri kendime çekmiyorum. Zihnime ve yaşantıma almıyorum. Zihnime girerek beni rahatsiz eden düşünceleri deneyimlemiyorum. Kendi özgür iradem ve seçimimle kendimi, çakralarımı ve zihnimi arındırıyorum. Negatif ve pozitif enerjilerimi dengeliyorum.
Zihnimi, negatif enerjilerden arındırıyorum.
Zihnimi, negatif enerjilerden arındırıyorum.
Zihnimi, negatif enerjilerden arındırıyorum."

Meditasyon derin bir nefes alarak bitirilir.

PİRAMİT RENK MEDİTASYONU (KÖK ÇAKRA IÇIN)

Piramit Meditasyonuna başlamadan önce, oturur pozisyonda sırtın dik olması önemlidir. Sol avucunuza, ucu size bakacak şekilde kristal kuvars (yoksa sahip olduğumuz başka bir taşı) koyunuz.

Nefesimizi düzenledikten ve rahatladıktan sonra iç dinginliğimizin ve güven duygusunun bizi alıp götürmesine izin veriyoruz.

Beş kez derin yoga nefesi (karından) alıp veriyoruz.

9 - 1 kadar geri sayarak, nefesimizi normal hale getiriyoruz. Her sayımda içimize, özümüze doğru biraz daha iniyoruz. Tüm vücut kaslarını teker teker gevşetiyoruz.

Zihninizde tüm vücudunuzu çevreleyen pramit hayal ediyorsunuz ve siz bunun içinde oturuyorsunuz. Piramitin tepe noktasıyla taç çakranızın arası 30 cm. Piramitin içindesiniz, son derece rahat ve güvendesiniz. Kök çakranın rengi olan kırmızıyla tüm pramiti dolduruyorsunuz. Tüm vücut kaslarını kontrol ediyorsunuz gevşemeyen kaslar varsa, piramitin içine doldurduğumuz rengi o bölgeye gönderiyoruz.

Gereken rahatlığı sağlayana kadar, takılmadan, seçmeden, ayırt etmeden düşüncelerimizi izleyeceğiz

1- 9 kadar sayıyoruz ve yavaş yavaş içimizden yukarıya çıkıyoruz. Hazır olduğumuzda gözlerimizi açıp kristalimizi veya elimizdeki taşı hissetmeye çalışıyoruzPİRAMİT RENK MEDİTASYONU (AJNA ÇAKRA IÇIN)

Piramit Meditasyonuna başlamadan önce, oturur pozisyonda sırtın dik olması önemlidir. Sol avucunuza, ucu size bakacak şekilde kristal kuvars (yoksa sahip olduğumuz başka bir taşı) koyunuz.

Nefesimizi düzenledikten ve rahatladıktan sonra iç dinginliğimizin ve güven duygusunun bizi alıp götürmesine izin veriyoruz.

Beş kez derin yoga nefesi (karından) alıp veriyoruz.

9 - 1 kadar geri sayarak, nefesimizi normal hale getiriyoruz. Her sayımda içimize, özümüze doğru biraz daha iniyoruz. Tüm vücut kaslarını teker teker gevşetiyoruz.

Zihninizde tüm vücudunuzu çevreleyen pramit hayal ediyorsunuz ve siz bunun içinde oturuyorsunuz. Piramitin tepe noktasıyla taç çakranızın arası 30 cm. Piramitin içindesiniz, son derece rahat ve güvendesiniz. Ajna çakranın rengi olan eflatunla tüm pramiti dolduruyorsunuz. Tüm vücut kaslarını kontrol ediyorsunuz gevşemeyen kaslar varsa, piramitin içine doldurduğumuz rengi o bölgeye gönderiyoruz.

Gereken rahatlığı sağlayana kadar, takılmadan, seçmeden, ayırt etmeden düşüncelerimizi izleyeceğiz

1- 9 kadar sayıyoruz ve yavaş yavaş içimizden yukarıya çıkıyoruz. Hazır olduğumuzda gözlerimizi açıp kristalimizi veya elimizdeki taşı hissetmeye çalışıyoruz